Katalog zabytków miasta Zamość

Zamość, nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Miasto światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Wspaniałe miasto, jedno z większych ośrodków kultury, sztuki i edukacji. Miasto idealne do zwiedzania.

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość