Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/267 z 10.06.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Rynek Wielki 1
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1937-38, 1956 i 1977-81
Własność
Miasto Zamość

Kamienica Lubelska powstała w 1 ćw. XVII w., w k. XVII w. rozbudowana i nadbudowana, w 1773 r. uszkodzona w wyniku pożaru, na przeł. XVIII/XIX w. zniesienie attyki i przebudowa, w k. XIX w. nadbudowa II p., w pocz. XX w. nadbudowa III p.; narożna, murowana, 3-kondygnacyjna, 1-traktowa, 2-dzielna z szeroką sienią; fasada 3-osiowa z 2-arkadowym podcieniem, fryz gładki, gzymsy mur attyki. Na I i II p. podwójne pilastry, okna w obramieniach oraz płycina zamknięta półkoliście i wnęka arkadowa na I p.; portal prostokątny z nadświetlem i nadprożem, po obu stronach kartusze muszlowe i nadproża okien; elewacja boczna 2-osiowa.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość