Katalog zabytków miasta Zamość

Dom

Dom

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/382 z 16.12.1986

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Pereca 4

1929

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość