Katalog zabytków miasta Zamość

Kościół poreformacki p.w. św. Katarzyny

Kościół poreformacki p.w. św. Katarzyny

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze: kl.V-Oa/18/57 z 20.02.1957 oraz A/248 z 20.02.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1951, 1968, 1979, 1995

Kościół powstał w 1. 1680-86 (J. Link), po r. 1806 przebudowa, około. 1819 r. rozbiórka szczytów i skucie detalu i skucie detalu, w 1. 1820-21 rozbiórka przyległego od zachodu klasztoru, w r. 1866 r. przebudowa (III kondygnacje w prezbiterium), w r. 1918 przebudowa na teatr z wejściem od strony pn., w 1. 1925-27 przebudowa na kościół - budowa chóru, w r. 1951 dobudowa zakrystii; murowany, I-nawowy z wydłużonym prostokątnym prezbiterium i dobudowana od zach. zakrystią, dach II-spadowy zwieńczony drewnianą sygnaturką; fasada ujęta parami pilastrów, w elewacjach pn. i pd. zrekonstruowane szczyty wolutowe, wszystkie cztery elewacje dekorowane pilastrami, gzymsami, okna zamknięte półkoliście z ławami, wnętrze przesklepione.


Stan obiektu w okresie historycznym:

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość