Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/298 z 15.02.1957 i z 7.04.1967

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Ormiańska 24
Powierzchnia użytkowa
575 m2
Kubatura
4177 m3
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1937-38, 1957,1964-65, 1979-89, 2007
Własność
Skarb Państwa/Urząd Rejonowy/

Kamienica powstała w XVI-XVII wieku według „trzeciego morandowskiego wzorca”. 3-kondygnacyjna podpiwniczona na planie wydłużonego prostokąta. Fundamenty tak jak i ściany, attyka, sklepienia zostały wykonane z cegły palonej pełnej. Stropy żelazno-betonowe z drewnianym podwieszanym stropem lub gładkie tynkowane sufity. Dach 2-spadowy obity blachą miedziową. W kamienicy występują sklepienia krzyżowe, kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe. W elewacji frontowej występują kordonowe gzymsy i fryzy, dekoracja z okresu późnego renesansu, z dostrzegalnymi elementami orientalnymi, łuki arkad są półkoliste.

Informacje dodatkowe

Użytkowanie obecne: kulturowe

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość