Katalog zabytków miasta Zamość

 Kościół Franciszkanów

Kościół Franciszkanów

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:kl.V-Oa/30/57 z 20.02.1957 oraz A/230 z 13.10.1982

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Łukasińskiego 1
Powierzchnia użytkowa
2319 m2
Kubatura
22882 m3
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1895, 1945, 1971-72, 1985, 1986-88, 1993
Własność
Parafii rzymsko-katolickiej

Kościół powstał w 1. 1637-65, w r. 1672 częściowa odbudowa po pożarze, w latach od ok. 1680 do 1685, w k. XVII w. budowa wolnostojącej dzwonnicy przykościelnej, w r. 1774 budowa dwóch ołtarzy i odbudowa skarpy, w r. 1820 rozbiórka przyległego klasztoru, w 1. 1820-40 r. przebudowa wnętrz, w r. 1826 rozbiórka dzwonnicy, w r. 1887 rozbiórka szczytów i obniżenie nawy gł., w r. 1895 dekoracja fasady zach., w 1. 1922-27 przebudowa wnętrz, w r. 1932 częściowa przebudowa wnętrz; orientowany, na planie krzyża łacińskiego, nawa gł., dawne prezbiterium i transept III-kondygnacyjny, pozostałe części II-kondygnacyjne, bryła kościoła zachowana do wys. dolnej części nawy głównej z podziałem i układem bazylikowym III-nawowym, podziemia częściowo II-kondygnacyjne, fasada V-osiowa, boczne VI-osiowe rozczłonkowane parami i trójkami pilastrów korynckich, w elewacjach rozdzielony niszami, wysoki cokół, bogate belkowanie, okna I p. zamknięte półkoliście z kluczami, dolne z nadprożami, w fasadzie wschodniej trzy wejścia i w skrajnych osiach ślepe okna, szerokie schody i III-osiowy fronton (nawa gł.) z pilastrami, okna i trójkątnym szczytem oraz po obu stronach muru attyka ze słupkami, w fasadzie zach. portal prostokątny z pilastrami korynckimi przerywanych frontonikiem oraz tympanom korpusu; trzecia kondygnacja z gzymsami (nad kaplica z fazowanymi narożami i pilastrami); we wnętrzu czytelne arkady i filary międzynawowe.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: Piwnice: kotłownia i warsztaty PLSP ; Parter: część sakralna i część PLSP ; I piętro: sale lekcyjne, sala gimnastyczna i pracownie PLSP ; II piętro: pracownie PLSP


Stan obiektu w okresie historycznym:

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość