Katalog zabytków miasta Zamość

Hotel „Wictoria”

Hotel „Wictoria”

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/389 z 30.03.1987

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Kołłątaja 6
Powierzchnia użytkowa
767,95 m2
Kubatura
4880 m3
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
lata 70-te, 1998-2000, 2000
Własność
" Orbis " S.A

Obecnie istniejący budynek hotel „Wiktoria” powstał na miejscu XVIII wiecznej kamienicy zniszczonej w wyniku pożaru. Obiekt wybudowany na planie podkowy i składa się z części frontowej i z dwóch części skrzydłowych. 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, w całości zbudowany z cegły ceramicznej pełnej. W piwnicach występuje sklepienie kolebkowe oraz kolebkowe z lunetami, w pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie ogniotrwałe. Dach pokryty blachą cynkowaną. Elewacja frontowa 9-osiowa symetryczna. Kondygnacje zostały rozdzielone gzymsem kapnikowym i zwieńczone wąskim gzymsem wieńczącym. Otwory okienne prostokątne z profilowanymi opaskami.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: hotel.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość