Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/345 z 30.12.1985

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Grodzka 16
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
lata 30-te XX w., 1953-58, 1971-73

Kamienica powstała w 2 ćwierćwieczu XIX w., początek XX przebudowana, w łatach 30-tych XX przeprowadzony remont, narożna, murowana, 2-kondygnacyjna, dach 3-spadowy, fasada i elewacja boczna 4-osiowa, boniowany parter, gzymsy, okna w opaskach (Ip.)

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: piwnice: lokatorskie; parter: usługowy i stacja trafo; I piętro: mieszkalne; poddasze: nieużytkowe

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość