Katalog zabytków miasta Zamość

Zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich

Zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich

Drukuj kartę zabytku

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Akademicka 1

Zespół składa się z pałacu, dwóch pawilonów, dwóch oficyn, dwóch stajni, arsenału oraz tylnej oficyny połączonej galeriami z pałacem. Pałac otoczony jest od wschodu zadrzewionym zieleńcem, graniczy z ul. Akademicką. Od zachodu otacza go dawna fosa, obecnie gęsto porośnięta zielenią. Po stronie północnej oddzielony jest aleją od parku miejskiego. Zespół ma zwartą, osiową kompozycje. Budynki są ze sobą połączone. Pałac, pawilony oraz oficyny tworzą układ w kształcie podkowy wypełnionej zielenią, symetrycznie do głównej osi opowiadającej podłużnej osi miasta na kierunku wschód-zachód. Po zachodniej stronie pałacu znajdują się dwie galerie łączące go z tylną oficyną na planie czworoboku. Od strony południowej, w miejscu dawnego renesansowego ogrodu wypełniającego przestrzeń między pałacem a arsenałem, znajdują się obecnie ogródki działkowe. W całym zespole wyraźnie dominuje pałac.


Obiekt zawiera

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość