Katalog zabytków miasta Zamość

Nadszaniec K1

Nadszaniec K1

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/48 z 20.02.1957 i z 31.10.1966

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Łukasińskiego 2
Powierzchnia użytkowa
2723 m2
Kubatura
21784 m3
Elektryka
TAK
Gaz
NIE
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1958, 1969-70, 2000
Własność
Skarb Państwa

Obiekt w zespole Twierdzy Zamość. Powstał w XIX w. Zaprojektowany przez J. Mallet-Malletskiego jako działobitnia. Zbudowany z czerwonej cegły, elementy dekoracji - z piaskowca. Otwory w kształcie półkolistym lub prostokątnym. Budynek dwukondygnacyjny, przykryty nasypem ziemnym, zachowała się pochylnia do wtaczania dział. Od bastionu oddzielony fosą z murowaną przeciwskarpą. Strzelnice artyleryjskie i dla broni ręcznej umieszczone na kilku poziomach, tuż obok nich ciągi rzygaczy. Elewacja wschodnia – dziewięcioosiowa a boczne – cztero- i sześcioosiowe, przerywane strzelnicami. Od strony południowej zachowane wyjście na poziom drogi wałowej. Po wielu modernizacjach przekształcony na odkryte targowisko.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość