Katalog zabytków miasta Zamość

Brama Szczebrzeska z wartownią

Brama Szczebrzeska z wartownią

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/48 z 20.02.1957 i z 31.10.1966

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Szczebrzeska 5
Powierzchnia użytkowa
766,45 m2
Kubatura
921 m3
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1925-39, 1960, 1972-73
Własność
Miasto Zamość

1) Brama Szczebrzeska: o rodowodzie sięgającym k. XVI w., w 1. 1770-72 zniesienie attyki i przebudowa, w 1. 1821-24 zniesienie dekoracji i przebudowa, po 1866 r. zamurowanie przejazdu, w k. XIX w. przebudowa (powiększenie okien), około 1915 r. częściowo zniszczona, w 1. 1923-25 przebudowa na hotel; murowana, II-kondygnacyjna z przejazdem (zamurowany) na osi i z fragmentami galerii strzelniczej po obu jej stronach, dawniej na bramie znajdowały się kamienne figury św. Michała (obecnie ul Ogrodowa 35) i św. Floriana (przy dawnej kolegiacie, zniszczona w czasie okupacji).
2) Wartownia: usytuowana po pd. stronie bramy na dawnym przedpolu, powstała w 1. 1821-25, parterowa z cegły z kamiennymi detalami, arkadami zamurowanymi, pierwotnie istniały dwa pomieszczenia: duża salą ze strzelnicami, z której broniony był rawelin i wjazd do miasta i wjazd do miasta traktem szczebrzeskim oraz otwarte podcienie (zamurowane) od strony pn. (od strony miasta).

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: 1)Brama Sczebrzeska: obiekt obecnie nie jest użytkowany.; 2) Wartownia: mieszkania o niskim standardzie

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość