Katalog zabytków miasta Zamość

Nowa Brama Lubelska

Nowa Brama Lubelska

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/48 z 20.02.1957 i z 31.10.1966

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Pl. Jana Zamoysiego
Powierzchnia użytkowa
350 m2
Kubatura
1680 m3
Elektryka
TAK
Gaz
NIE
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1946, 1977-80
Własność
Skarb Państwa

Brama należy do zespołu Twierdzy Zamość. Powstała w czasie modernizacji Twierdzy w latach 1822-24, a jej twórcą był generał J. Mallet. Obiekt zbudowany z czerwonej cegły, z dekoracyjną okładziną piaskową. Dach 4-spadowy pokryty blachą, sklepienie kolebkowe, w części płn. półżaglaste.  Rzut analogiczny do odwróconej litery U. Elewacja w części płd. silnie rozciągnięta, 5-osiowa, symetryczna. Część centralna na kamiennym cokole, naroża boniowane, plastyczne belkowanie doryckie, gzymsy wsparte na modylionach. Elewacja płn 1-kondygnacyjna.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: bar


Stan obiektu w okresie historycznym:

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość