Katalog zabytków miasta Zamość

Arsenał

Arsenał

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:V-Oa/21/57 z 20.02.1957 oraz A/282 z 11.11.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Zamkowa 2
Powierzchnia użytkowa
1700 m2
Kubatura
5600 m3
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1813, 1821-25, 1922-24
Własność
Skarb Państwa

Obiekt z cegły i kamienia zaprojektowany przez B. Morando, powstał w 1582-1583 r. W latach 1978-1983 przekształcony na muzeum. Budynek dwukondygnacyjny z niskim dachem 4-spadowym. Fasada i elewacja tylna 9-osiowa. Sklepienie kolebkowo-krzyżowe, wspierane filarami, schody zewnętrzne lustrzane, wewnętrzne metalowe. Układ wnętrza obiektu symetryczny, dwunawowy (parter), 9-przęsłowy. Elewacja na cokole zdobiona profilowanym gzymsem koronującym, naroża oraz arkady portyku zdobione boniowaniem.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: muzealna; skrzydła zach. i wsch.- administracyjna i gospodarcza;


Stan obiektu w okresie historycznym:

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość