Katalog zabytków miasta Zamość

Park miejski

Park miejski

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/228 z 1.10.1982

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres

1922-27


Stan obiektu w okresie historycznym:

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość