Katalog zabytków miasta Zamość

Brama Lubelska Stara w latach 1975-1980.

Brama Lubelska Stara w latach 1975-1980.

Drukuj kartę zabytku

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Królowej Jadwigi 2

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość