Katalog zabytków miasta Zamość

Cmentarz przykatedralny

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:84/67

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Kolegiacka 1a

Do r. 1784 cmentarz grzebalny; kamienna figura Madonny na postumencie (z 1. 1861-64, w r. 1940 uszkodzona i odrestaurowana) z ogrodzeniem i dwiema latarniami żeliwnymi; krzyż misyjny drewniany z r. 1947; na drzewostan składają się jesiony, klony, kasztanowce, graby, lipy, rubinie, nie które o wymiarach pomnikowych - 3 jesiony i 2 lipy; ogrodzenie murowano-żeliwne z r. 1963, filary bramy z XIX w, zegar słoneczny kamienny z 1841 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość