Katalog zabytków miasta Zamość

Wikarówka

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Kolegiacka 3

Obecnie plebania, powstała w 1 połowie XVII w., w r. 1658 odbudowa po pożarze, w r. 1761 budowa albo przebudowa, w 4 ćw. XVIII w. przebudowa; murowana, 2-kondygnacyjna, na osi wzdłuż budynku korytarze, dach 4-spadowy; w elewacji gzyms, od zachody dwie przypory, wejście zamknięte półkoliście pn. z portalem.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość