Katalog zabytków miasta Zamość

Infułatka

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Kolegiacka 1a

Powstała w k. XVI w. (B. Morando), około 1620 r. przebudowa, po 1658 r. częściowo przebudowa po pożarze, w XIX/XX w. dobudowa oficyny, w r. 1942 przebudowa; murowana, 2-kondygnacyjna, 3-traktowa, z dobudowana od zach. długa oficyną; fasada asymetryczna 4-osiowa w parterze, gzyms, okna w obramieniach, na parterze z nadprożami rozetami, portal arkadowo-kolumnowy, zwieńczony przerywanym frontonikiem z kartuszem w którym herb Prus., bogato dekorowany m.in. głowy aniołów, festony, woluty, infuła, kule, cekiny, pęki owoców, motywy roślinne, portale także w sieni na I p. (nadproże z wicią roślinną, herb Prus, głowa aniołka i dekoracyjne obramienie - m.in. guzy) i na parterze (nadproże), parter i część pietra sklepiona, na sklepieniu sztukaterie listowe Jońskie" z herbem Prus; obecnie Muzeum Diecezjalne ze zbiorami m.in. szat i sprzętów liturgicznych.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość