Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Rynek wielki 5a
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała w 1 poł. XVIII w., po 1655 r. rozbudowana, w 2 poł. XVIII prawdopodobnie rozbudowana, w 1790 remont, w 1. 1829-32 rozebrana, w 1. 1955-57 zrekonstruowana. Kamienica narożna, murowana, 2-kondygnacyjna, na planie litery „L", fasada 3-osiowa z 2-arkadowym podcieniem, fryz gładki, gzymsy, mur attykowy, osie i II p. wydzielone pilastrami, w narożu zdwojone, okna w obramieniu; elewacja boczna 6-osiowa antologiczna, co drugie okno ślepe, portal prostokątny.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość