Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:267/83

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Kolegiacka 14
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1977-81
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała jako oficyna domu Rynek Wielki 1 i 3, w XVII w.,w 2 poł. XVII i XVIII w. przebudowa, po r. 1882 - pocz. XX w. zniesienie attyki i nadbudowa domu pn. - I i II 2 p., potem nadbudówki do IV p. w części pn. i III p. w części pd., w 1. 1977-81 rozbiórka III i IV p., restauracja i rekonstrukcja attyki. Część pd. narożna, murowana, 3-kondygnacyjna, 2-traktowa, dach 2-spadowy; fasada 3-osiowa, elewacja boczna 2-osiowa, w obu wydatne gzymsy, II p. (cokół attyki - obecnie mezzanino) ujęte pilastrami, grzebień attyki (z opilastrowanych cokolików, spływy, frontoniki, sterczyny, obeliskowe i wazonowe); w elewacji bocznej brama zamknięta półkoliście i masywna przypora z wolutą; część pn. murowana, 3-kondygnacyjna, 1,5 traktowa, z wejściem od Rynek Wielki 1, dach 2-spadowy; fasada 4-osiowa, fryz gładki i z płyciznami podokiennymi, gzyms, okna w obramieniach na I i II p. z nadprożami na Ip.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość