Katalog zabytków miasta Zamość

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Żeromskiego 11
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała w 1897 r., mieściła m.in. sale teatralną; murowana,
2-kondygnacyjna, 11-osiowa, w przyziemiu boniowana, dwa balkony, gzymsy, poddasze, dwa wejścia w skraju budynku, wejście na klatkę schodową mieści się w pomieszczeniu w formie baszty.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: usługowo - mieszkalna; piwnice: lokatorskie; parter: usługowo - handlowy; I piętro: mieszkania; poddasze: nieużytkowe

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość