Katalog zabytków miasta Zamość

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Żeromskiego 9
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała około 1890 r.; murowana, 2-kondygnacyjna, z dachem 2-spadowym; fasada 5-osiowa, dwa arkadowe portale ujęte w boniowane
pilastry i zwieńczone trójkątnym szczytem z profilowanymi gzymsami, fryz z tryglifami, gzyms, okna w obramieniach, skrajne okna rozdzielone pilastrami; elewacja podwórzowa nie posiada rozczłonkowania architektonicznego.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: usługowo - mieszkalna; piwnice: lokatorskie; parter: handel - sklep; I piętro: mieszkania; poddasze: nieużytkowe

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość