Katalog zabytków miasta Zamość

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Żeromskiego 7
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1986
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała w 1890 r.; murowana, narożna, 2-kondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem, 2-skrzydłowa, dach 2-spadowy; fasada 7-osiowa, z boniowanym ryzalitem po środku, wydzielony pilastrami, w przyziemiu ryzalitu arkadowy otwór wejściowy ujęty pilastrami, belkowanie, gzymsy, okna portalu w obramieniach, balkony, trzy drewniane facjatki; elewacja pn. 7-osiowa z bramą wjazdową w formie arkady ujętej pilastrami.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: usługowo – mieszkalna; piwnice: lokatorskie; parter: usługi; I piętro: usługi, mieszkanie; poddasze: mieszkania

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość