Katalog zabytków miasta Zamość

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Tadeusza Kościuszki 10
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała na pocz. XX w.; murowana z półpiętrem, 1-traktowa; elewacja 6-osiowa wyznaczona przez nieregularnie rozmieszczone okna i prostokątny otwór drzwiowy, gzymsy, po obu stronach działki, wsch. i zach., na granicy posesji dwa naroża z bramami wjazdowymi.

Informacje dodatkowe

FUNKCJA ISTNIEJĄCA: parter: stacja trafo magazyn; poddasze: magazyn

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość