Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:266/83

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 16
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1971-72
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała na przeł. XIX/XX w. jako oficyna domu przy Rynku Wielkim 14. Murowana 2-kondygnacyjna, z mieszkalnym poddaszem, 2-traktowa, dach 2-spadowy, fasada 5-osiowa, gzyms, lizeny, szczyt „blankowy" z dekoracją w opaskach, na osi okna w szczycie i brama zamknięta półkoliście, na lizenach inicjały żeliwne „SM".

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość