Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:128/70

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 14
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1970-72
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała w poł. XVII w. jako stajnie i wozownie domu Rynek Wielki 16, w XVIII przebudowana, w poł. XIX w. nadbudowana, w r. 1958 przebudowana. Murowana 2-kondygnacyjna z szerokim przejazdem 3-traktowa, dach 2-spadowy; fasada 2-osiowa, elewacje boczne 5-osiowa z bramą zamkniętą półkoliście, gzymsy, w narożu lizeny.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość