Katalog zabytków miasta Zamość

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 22
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1974-76
Własność
Miasto Zamość

Dawna oficyna domu Rynek Wielki 8 powstała na przełomie XVII/XVIII w., w XVIII w. nadbudowa, w 1 pol. XIX w. rozbudowa, na przełomie XIX/XX w. i 1962 r. przebudowy; murowana, I2-kondygnacyjna z wydzielonym poddaszem, dach Il3-spadowy; fasada nieregularna 3-osiowa, elewacja boczna 6-osiowa, w przyziemiu nieregularny rozstaw otworów drzwiowych i okiennych, gzymsy, okna w obramieniach, w elewacji tylnej ganek.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość