Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:167/73

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 28
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1973-76
Własność
Miasto Zamość

Powstała jako oficyna domu Rynek Wielki 2 w 2 poł. XVII w., w k. XVII w. Częściowo nadbudowana w XIX w., przebudowana w 1 poł. XX w. Narożna, murowana, 2-kondygnacyjna, z wydzielonym podwórkiem, dachem 3-spadowym, w przyziemiu ciąg pomieszczeń przesklepionych kolebkowo-krzyżowo, wzdłuż ściany oficyny, od strony podwórka ganek z drewnianymi schodami. Elewacje zdobione boniowaniem, gzymsami, pilastrami, obramieniami okien.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość