Katalog zabytków miasta Zamość

Zespół klasztorny Klarysek

Zespół klasztorny Klarysek

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:kl.V-Oa/12/57 z 20.02.1957 oraz A/251 z 24.02.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres

k. XVII-XX

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość