Katalog zabytków miasta Zamość

Dom tylny

Dom tylny

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/222 z 17.05.1982

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Żeromskiego 36
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1978-81
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała w ciągu XVIII w., jako oficyna domu na Staszica 37, ok. r. 1910 przebudowa. Murowana, 2-kondygnacyjna, 2-traktowa, dach
mansardowy; fasada 3-osiowa o podziałach lizenowych na I i II p., parter boniowany, gzymsy, okna z ławami, w osi skrajnej wejście zamknięte półkoliście; elewacja tylna z pozornym ryzalitem, świetliki.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość