Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/222 z 17.05.1982

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Staszica 37
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1956-57 i 1978-81
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała na przełomie XVI/XVII, w 2 poł. XVII i poł. XVIII w. rozbudowa, w 1. 1937-38 nadbudowa. Kamienica murowana, 2-kondygnacyjna, 2-traktowa, z szeroka sienią, dach 2-spadowy, fasada 3-osiowa z arkadowym podcieniem, gzymsy i pas działowy, portal arkadowy z nadprożem, po obu stronach nadproża okien; elewacja tylna 3-kondygnacyjna, 3-osiowa, niesymetryczna, podwórze brukowane wydzielone murami dzielącymi parcele.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość