Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/325 z 15.02.1957 i z 14.07.1967 (88/66)

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Staszica 29
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1937-38, 1953-54, 1956-57 i 1977-80
Własność
Miasto Zamość

Kamienica Bystrzyckiego, powstała w 1. 1958-1612 z udziałem B. Morando, w poł. XVII w. rozbudowa, ok. poł. XIX w. zniesienie attyki i przebudowa. Kamienica murowana, 3- kondygnacyjna, 3-traktowa, 2-dzielna z szeroką sienią; fasada 4-osiowa z arkadowym podcieniem, z zwornikami, boniowaniem, gzyms z tryglifami i rozetami w metopach, okna w obramieniach z nadprożami, lukarny i portal arkadowy z trójkątnym frontonikiem, tez portale w sieni - arkadowy i prostokątny z nadprożem, w elewacji tylnej ganek na I p. i schody, w izbach przednich na I p. stropy dekoracyjne, w izbie tylnej parteru filar międzyokienny, polichromie.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość