Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica z oficynami

Kamienica z oficynami

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/614 z 20.02.1957 i z 14.06.1972

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Staszica 17

1 poł. XVII, XVIII-XX

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość