Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica z oficyną

Kamienica z oficyną

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/607 z 20.02.1957 i z 9.06.1972

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Staszica 9

k. XVI, XVII-XX

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość