Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:kl.V-Oa/25/57 z 20.02.1957 oraz A/264 z 3.06.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 20
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1971-72
Własność
Miasto Zamość

Kamienica powstała jako oficyna domu Rynek Wielki 10 w 2 poł. XVII, nadbudowana w XVIII-XIX w. Murowana, 2-kondygnacyjna, 3-traktowa, fasada 2-traktowa, elewacja boczna 3-osiowa, gzyms, fryz gładki, w elewacji bocznej na I p. skrajne okno ujęte pilastrami, z nadprożem, w parterze sklepienie kolepkowo-krzyżowe; w elewacji od ul. Grodzkiej w przyziemiu nieregularny rozstaw otworów drzwiowych i okiennych.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość