Katalog zabytków miasta Zamość

Kamienica

Kamienica

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:kl.V-Oa/25/57 z 20.02.1957 oraz A/264 z 3.06.1983

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Rynek Wielki 10
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Własność
Miasto Zamość

Kamienica  Owanisowiczowska  powstała  na  przełomie  XVI/XVII,  w 2 ćw.  XVII nadbudowana, w 3 ćw. XVII przebudowana, między 1783-1809 r. zniesienie attyki i nadbudowa. Murowana, 3-kondygnacyjna, 3-traktowa z sienią na osi; fasada 3-osiowa z arkadowym podcieniem, fryz gładki, gzyms działowy, belkowanie z polichromowanym fryzem, 1 piętro ujęte pilastrami, osie 2 piętra wydzielone parami pilastrów dekoracyjnymi (hermami i cekinami) - dawniej muru attyk. Portal arkadowy z frontonikiem dekoracyjnym, po obu stronach nadproże okien, też 2 portale z nadprożami w sieni, na sklepieniach podcieni, sieni izby oficyny bogate sztukaterie, na 1 piętrze strop.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość