Katalog zabytków miasta Zamość

Cmentarz kościelny

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/302 z 20.02.1957 i z 31.03.1967

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
Peowiaków 9
 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość