Katalog zabytków miasta Zamość

Cerkiew greko-kat. Bazylianów, ob. kościół rzym.-kat. p.w. św. Mikołaja

Cerkiew greko-kat. Bazylianów, ob. kościół rzym.-kat. p.w. św. Mikołaja

Drukuj kartę zabytku

Numer w rejestrze:A/302 z 20.02.1957 i z 31.03.1967 (83/67)

Szczegóły obiektu

Miejscowość
Zamość
Adres
ul. Bazyliańska 21
Elektryka
TAK
Gaz
TAK
C.O.
TAK
Wod-Kan
TAK
Wykonane remonty
1803, 1845, 1868-70 , 1918-20, 1938, 1945, 1951, 1964-66, 1968, 1969-72, 1973-75, 1984, 1985
Własność
Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska

Świątynia powstała w I. 1589-1604 jako budowla drewniana, następnie w I. 1618-31 murowana (J. Jaroszewicz, J. Wolff), w I 1690-99 dobudowa wieży (J. Link), w r. 1764 dobudowa zakrystii i skarbca, w r. 1781 odbudowa po pożarze; orientowana, murowana, I-nawowa, na czwórdzielnym wzdłużnym planie -prezbiterium z zakrystia i kaplicą, nawa z półkolistymi apsydami (kryłosy), pronaos i kruchta, nawa z dachem kopułowym IV-bocznym i latarnia z kopułka; w elewacji wydatne belkowanie, pilastry, okna zamknięte półkoliście, nad pronaosem wieża (o wysokości 38 m) III-kondygnacyjna, VIII-boczna z hełmem baniastym z latarnią i cebulastym zwieńczeniem, w II i III-kondygnacji wieży belkowania, opilastrowane krawędzie, okna w arkadowych obramieniach, zwieńczone wolutami i strzelnice kluczowe, obie latarnie z gzymsami, nad nawą z pilastrami i hermami, na wieży z arkadkowymi przeźroczami; wnętrza wydzielone arkadami, prezbiterium, nawa, pronaos i kruchta przesklepione, w nawie i apsydach polichromowany stiukowy fryz-listwa „jońska" m.in. w formie serc, motywy arabeskowe, rozetki, główki aniołów, syreny, duże głowy aniołów z pawimi piórami, w kruchcie portal arkadowy.


Stan obiektu w okresie historycznym:

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość