Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

pocz. XVII w., XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Widok od strony zach.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

ul. ks. Stanisława Staszica 39 kamienica tylna - ul. Stefana Żeromskiego 38 mur graniczny – ul. Kolegiacka

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

wraz z kamienicą 'tylną”: ul. Żeromskiego 38 i murem granicznym wzdłuż ul. Kolegiackiej nr rej.: A/223 z dn. 18.05.1982 oraz A/1275

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość