Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

KAMIENICA „BERNEGO” wraz z KAMIENICĄ „Tylną”

2. Czas powstania

k. XVI w., XVII-XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Fasada, widok od płn.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

ul. ks. Stanisława Staszica 21/ kamienica „tylna” - ul. Stefana Żeromskiego 20

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: A/217 z dn. 10.05.1982 oraz A/1279

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość