Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

KAMIENICA (TYLNA)

2. Czas powstania

XVI/XVII / XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Fasada. Widok od strony wsch.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

Bazyliańska 16

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

kamienica Rynek Wielki 14 nr rej.: kl. V-Oa/41/57 z dn. 20.02.1957, A/266 z dn. 3.05.1983 oraz A/1264

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość