Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

DOM „GENERAŁÓWKA” z oficyną

2. Czas powstania

1827-1832, 1979 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Fasada, widok od płn. - zach. stan z 2007 r

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

Tadeusza Kościuszki 7 oficyna 7a

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: A/372 z dn. 30.12.1987 oraz A/1219

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk, lipiec 2013 r. (fot. arch. 2007)

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość