Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

ZESPÓŁ KOŚCIELNO – KLASZTORNY z KOŚCIOŁEM p.w. ŚW. ANNY i KLASZTOREM KLARYSEK ob. szkoła muzyczna

2. Czas powstania

1696 r., 1769–1774, XVIII - XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Fasada. Widok od płn. - wsch.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 5 róg ul. Bernardo Moranda

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: kl. V-Oa/12/57 z dn. 20.02.1957, A/251 z dn. 24.02.1983 oraz A/1268

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość