Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

ZESPÓŁ KOŚCIELNO – KLASZTORNY BONIFRATRÓW „PODKARPIE”, ob. budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1657 r., XIX - XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Dziedziniec. Widok od strony wsch.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

ul. Grecka 2/ ul. ks. Stanisława Staszica 2/ ul. Wojciecha Łukasińskiego 1/ ul. Grodzka 1

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: A/469 z dn. 24.03.1970

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość