Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

d. REZYDENCJA ZAMOYSKICH budynek główny połączony w czworobok z oficyna tylną, dwa pawilony i skrzydła, przyległe od południa dwie oficyny, drzewostan w gran. d. dziedzińca honorowego

2. Czas powstania

1579 - 1586, XVII-XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

Akademicka 1

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: kl. V-Oa /10/57 z dn. 15.02.1957, A/323 z dn. 7.06.1985 oraz A/1240

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość