Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

Pomnik Polaków - ofiar obozu przejściowego dla wysiedlanych

2. Czas powstania

2 poł. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


widok ogólny od zach.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

al. J. Piłsudskiego 53 róg ul. Okrzei

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. czerwiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość