Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

ZESPÓŁ KOSZAR z BUDYNKAMI KOSZAROWYMI, BLOKAMI MIESZKALNYMI, KASYNEM i DRZEWOSTANEM

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w./2 ćw. XX./2 poł. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Budynek szkoły. Widok od strony zach.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

al. J. Piłsudskiego 95 i ul. Koszary teren ograniczony od zach. al. J. Piłsudskiego; od płn. al. Wojska Polskiego; od płd. ul. Kamienna a od wsch. ul. K. Namysłowskiego

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość