Katalog zabytków miasta Zamość

Oglądasz listę ograniczoną filtrami. Zobacz pełną listę.

Żeromskiego 18
KAMIENICA Żeromskiego 18

KAMIENICA 

Żeromskiego 18 1 poł. XVII w. / XIX w. 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość